Welkom bij Jeugdfonds Vught

Welkom

Naam van de organisatie
Jeugdfonds Vught

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dat wordt toegekend bij inschrijving in handelsregister
855341968

Contactgegevens van de organisatie
Van Heurnlaan 16, 5261 EW  VUGHT

Doelstelling

  • De stichting heeft als doel projecten voor de jeugd uit Vught financieel te ondersteunen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting;
  • De stichting beoogt het algemeen nut.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden geen loon genieten.
Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van 21 oktober 2015,

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : De heer R.J. van de Mortel
Secretaris : De heer A.C.J.M. van Poppel
Penningmeester : De heer L.M.J. Estourgie
Bestuurslid : Mevrouw L. Nijsingh

Er is geen beloning voor de bestuurders en kostenvergoeding vindt plaats op basis van declaratie.


naar boven Δ


tags: vughtoverbrught, stichting fonds vught overbrught, goede doelen, anbi status, stichting, fonds, vught, overbrught