Welkom bij Jeugdfonds Vught

Financiën

Al vanaf 2015 richt de Stichting zich op de inzameling van middelen. Een aantal particuliere personen heeft een commitment afgegeven om de Stichting minimaal 5 jaar financieel te ondersteunen.

Periodieke toewijzingen worden afgestemd met andere lokale fondsen die voor specifieke doelen voor de jeugd in Vught al operationeel zijn.

Het bestuur heeft bij verschillende (jeugd)organisaties het Jeugdfonds onder de aandacht gebracht. Daarnaast plaatst het Jeugdfonds op de website en op social media enkele voorbeelden van individuele aanvragen die door het Jeugdfonds zijn gehonoreerd.

Per jaar zal er een schriftelijke verantwoording worden afgelegd aan de particuliere donateurs. Alle specifieke aanvragen zullen (anoniem) worden vermeld waarbij ook een financiële verslaglegging volgt. 

Hieronder de balans van dec. 2021:

Download the PDF file .