Welkom bij Jeugdfonds Vught

Het bestuur

Het bestuur van Jeugdfonds Vught bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: De heer R.J. van de Mortel
Secretaris: De heer A.C.J.M. van Poppel
Penningmeester: De heer L.M.J. Estourgie
Bestuurslid: Mevrouw L. Nijsingh

Er is geen beloning voor de bestuurders en onkostenvergoeding vindt plaats op basis van declaratie.