Welkom bij Jeugdfonds Vught

Wie zijn wij?

Jeugdfonds Vught is opgericht naar aanleiding van het evenement ‘Vught Overbrught’ in 2015. Dit evenement was geheel voorbereid door een samenwerking van vier Vughtse serviceclubs: Lions, Kiwanis, Rotary en Soroptimisten.

Jeugdfonds Vught heeft als doel (projecten van) jeugdorganisaties uit Vught, of jeugdige individuen, financieel te ondersteunen. De Stichting wil dat bereiken door jaarlijks aan een vaste groep donateurs een bijdrage te vragen waarmee de financiële doelen kunnen worden behaald.

De Stichting heeft de focus op jeugdorganisaties in en rond Vught, of jeugdige individuen en werkt samen met organisaties die zicht hebben op ‘kansarme jeugdigen’.